Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

måndag 20 april 2009

Tips- seminarium om forumspel som ett verktyg för ledarutveckling

Här kommer ett tips som jag tror är både roligt och lärorikt. Det är fantastiskt att få ta del av andras problemlösningar! Jag har klippt in annonstexten nedan.
Kia

Forumspel ett verktyg i ledarutveckling
21 april, 2009
Forumspel är en kreativ och verksam metod att använda i ledarskap - och grupputveckling. Forumspel innebär att deltagarna förbereder korta, för dem angelägna, situationer - spel, som slutar mitt i en konflikt, låsning eller svårighet. Spelen spelas upp för varandra och åskådarna inbjuds att gripa in i spelet och byta plats med den person som har ett dilemma och agera på ett nytt sätt.
Katarina Olsson leder seminariet i en både lekfull och allvarlig metod att bli inspirerad av. Det är ett sätt att upptäcka och dela med sig av olika idéer, öppna upp för nya vägar till handlingssätt, våga pröva att ändra på missförhållanden, medvetandegöra och frigöra personliga resurser. För konsulter och gestalkonsulter ger forumspel en möjlighet att utveckla sin verktygslåda och sitt ledarskap med kreativitet och andra dynamiska övningar.
Katarina Olsson är auktoriserad dramapedagog med många års erfarenhet av att arbeta med grupper och med fortbildning av aktiva metoder bland annat internationellt. Hon har en fil. kand. i genusvetenskap och blir under våren diplomerad Organisationskonsult i Gestalt vid Gestalt Akademin i Skandinavien. Katarina beräknas vara klar med sin MSc Gestalt in Organisations vid University of Derby 2010. Hon är mitt uppe i sitt Masterskrivande om det gestaltpedagogiska och dramapedagogiska förhållningssättet och huruvida det kan stödja ett jämställdhetsarbete i organisation.
Välkommen till en kväll med möjlighet till ny kunskap och erfarenhetsutbyte!
Tid: 18.00 - 20.30
Plats: Gestalt Akademin, Duvnäsgatan 14
Kostnad: 100 kr vid entrén, fika med smörgås ingår
Öppet för allmänheten
Anmäl dig via info@gestaltakademin.se
Gestalt Akademin
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: