Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

torsdag 1 april 2010

Regeringen har tillsatt ett Rehabiliteringsråd som ska komma med förslag och idéer för att förbättra rehabiliteringen av sjukskrivna. Rådet leds av professor emeritus Åke Nygren som forskat kring rehabilitering sedan 1988 skriver Sunt Liv

I rådet medverkar en mängd olika experter inom olika områden som tillsammans med sina doktorander ska se över hur rehabiliteringen kan bli bättre. De kommer att se över hela kedjan från det förebyggande arbetet, till första besöket på vårdcentralen osv till vården av långtidssjukskrivna.

Man har valt ut några diagnoser som ska studeras.

– Det handlar om smärta i rörelseorganen, utmattningssyndrom och annan stressrelaterad psykisk ohälsa, neurologiska skador som stroke, där vi vet att många kan komma tillbaka till jobbet, och cancer , säger Åke Nygren.

– Vi kommer också att titta på hjärt- och kärlsjukdomar och reumatoid artrit (ledgångsreumatism) där vi vet att många klarar att arbeta halvtid men sedan har de behov av att vila.


Mycket bra att man nu tittar ingående på hela rehabkedjan, definierar problem och kommer med förslag på lösningar. Jag är övertygad om att det finns stor förbättringspotential efter att ha hört många historier om bristerna och själv upplevt dem.
Kia

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
/Kia

Inga kommentarer: