Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

torsdag 6 mars 2008

Socialstyrelsens rapport om hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens rapport om hälso- och sjukvården i Sverige överlämnas till regeringen idag. Jag har läst artikeln på Brännpunkt i Svenskan och kommer att läsa mer om rapporten senare.

Rapporten visar att klyftorna i vården ökar. Välutbildade höginskomsttagare söker och får mer vård och har lägre dödlighet än låginkomsttagarna.

"Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor. Det är grunden i hälso- och sjukvårdslagen: ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.”

Här har vi en bit kvar med andra ord!

När det gäller det förebyggande hälsoarbetet arbetar man för att förbättra det.

"Det är mycket viktigt med en väl fungerande öppenvård för alla, oavsett bakgrund. Det är ett känt faktum att hälsan i hög grad är kopplad till utbildning och inkomst, vilket ställer krav på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Årets rapport visar glädjande nog att insatserna inom området ökat, men att det finns utrymme för förbättringar. Socialstyrelsen utvecklar riktlinjer för det sjukdomsförebyggande arbetet, vilka förhoppningsvis kommer att ge stöd i utvecklingen."


Att satsa på det förebyggande arbetet tycker jag är oerhört viktigt vilket jag skrivit många gånger förr.

Det ska bli intressant att läsa rapporten i sin helhet.
/Kia

Inga kommentarer: