Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

fredag 12 oktober 2007

Förväntas läkare klara vad som helst?

Svenskan skriver om en studie som presenterades på den europeiska cancerkongressen ECCO i Barcelona. Där visades cancerläkarnas uppfattning om sin arbetssitution. Intressant läsning, liksom intervjun med canceröverläkaren Elisabeth Lidbrink.

Vad som ofta slår mig när jag hör eller läser om läkares arbetssituation är att de förväntas klara så mycket utan utan egen hjälp och stöd. Ofta har de pressade arbetssituationer, för lite tid och resurser, måste göra svåra avvägningar och prioritera,måste förmedla svåra besked, se svårt lidande osv.

Mitt i allt detta står de ensamma utan stöd och med många behövande patienter. Inte konstigt om en del till slut inte orkar vara medkännande längre. Men illa för alla parter.

/Kia

Inga kommentarer: