Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

onsdag 11 juni 2008

Trosam - ett ljus i rehabmörkret!

Vilket underbart exempel på bra rehabiliteringsprojekt DN har hittat. Jag blev alldeles lycklig när jag läste artiklarna om Trosamprojektet: Tröst för kropp och själ ger framtidstro och Från klient till ett eget jag.
I ett rehabmörker som brukar vara kompakt är detta en skimrande ljusglimt.
Projektet är enligt artiklarna ett samverkansprojekt mellan försäkringskassan, vårdcentral, arbetsförmedling och kommunens socialkontor.

"Målet är att långtidssjukskrivna med eller utan anställning ska kunna återgå i arbete. Projektet kallas Trosam och bygger på en modell där helhetssynen på människan är det centrala.

Genom att fokusera på såväl tanken, själen, kroppen som känslan och balansen dem emellan ska deltagarna själva återskapa en bättre fysisk och psykisk hälsa. Deras självkänsla blir också stärkt, och de får en egen försörjning.

Ett 60-tal män och kvinnor har deltagit i projektet. Tillsammans har de stått utan egen försörjning i 273 år. Via Trosam har deltagarna under sex månader genomgått en utbildning där de fått möjlighet att möta till exempel psykoterapeut, beteendevetare, fysioterapeuter, föreläsare samt delta i workshops om sorgbearbetning/fullbordad kommunikation."


Det är så rätt att jag ryser! Självklart måste man se hela människan och låta henne själv vara delaktig i sin rehabilitering. Självklart ska alla myndigheter samarbeta för att detta ska fungera. Grundkonceptet är så enkelt. Ändå verkar det vara så svårt på de flesta andra ställen. Där leder ofta bristen på samarbete och helhetssyn till att de sjuka blir sjukare. De sjuka får också ofta onödigt krångliga liv när de hamnar mitt emellan olika instansers rutiner och regler.

"En första preliminär utvärdering visar att 95 procent av deltagarna gått ut i arbetsträning eller egen försörjning under perioden. Målet var 50 procent.
Sex av tio eller 62 procent, har ett år efter att de lämnat projektet kunnat försörja sig på egen hand.
Nästan alla deltagare uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med det stöd de fått, och att de upplever en höjd livskvalitet.
Trosam avslutas i juni i år och ska slutligt utvärderas innan politiker och myndigheter fattar beslut om en eventuell fortsättning."


Jag är inte förvånad över de fina resultaten. Måtte detta arbetssätt sprida sig! Allt talar för det eftersom det blir billigare och människor snabbare kommer tillbaka till arbetslivet. Dessutom, de som upplevt svårigheter och fått hjälp att hitta sig själva och livet igen, är stora tillgångar i alla sammanhang. Det måste vi ta vara på.
Jag rekommenderar artiklarna får den som behöver positiv input!

/Kia
Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: