Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

fredag 20 februari 2009

Försäkringskassan får kritik igen

Riksrevisionen kritiserar Försäkringskassan på flera punkter enligt DN

Riksrevisionen vill att Försäkringskassan nu:

- Säkerställer att en prövning av sjukskrivnas arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden alltid görs.
- Säkerställer att en prövning av möjligheten till rehabilitering för sjukskrivna i syfte att höja arbetsförmågan alltid görs.
- Analyserar mer systematiskt de skillnader i bedömning av arbetsförmåga i annat arbete som finns och åtgärda de skillnader som inte har stöd i regelverket
- Utvecklar ärendehanteringssystemet så att användbar information om arbetsförmågebedömningar enkelt kan tas fram.
- Följer upp rehabiliteringskedjan noga med avseende på arbetsförmågebedömningar. Särskilt bör de grupper som i störst utsträckning riskerar att bli utan ersättning från sjukförsäkringen följas upp.

Husmark Pehrsson menar enligt artikeln att hon ser granskningen som en bekräftelse på att de nya sjukskrivningsreglerna behövs.

För egen del säger jag som vanligt: Vad som behövs är ett bra förebyggande arbete och en snabbt insatt adekvat rehabilitering i de de fall människor ändå blir sjuka. Samt förstås åtgärder för dem som behöver byta jobb.
I all hast
Kia

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: