Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

tisdag 24 februari 2009

Vårdgarantin långt ifrån uppfylld

I många landsting kan mindre än hälften av vårdcentralerna erbjuda den hjälp som krävs för att leva upp till regeringens rehabiliteringsgaranti. En av tre behöver anställa mer personal, men det blir svårt med landstingens sparkrav skriver DN

Två patientgrupper omfattas av garantin:
- Personer med lättare psykiska problem som ångest, depression, stress.
- Personer med långvarig smärta i axlar, nacke och rygg.

För att landstingen ska kunna få ta del av de extra pengar regeringen avsatt för rehabilitering måste de använda särskilda behandlingsmetoder. Detta orsakar problem eftersom det finns för få terapeuter med utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och kognitiv psykoterapi (KPT).

Åtminstone för stresspatienter finns mycket annat som också kan hjälpa personen tillbaka till ett friskare liv.
Gruppsammankomster där man får träffa andra med samma problematik, Avspänningsträning i olika former (yoga, qigong,basal kroppskännedom, meditation mm)
Massage i olika former.
Andra terapiformer (gestaltterapi, psykodynamisk terapi mfl) eller samtalsstöd.
Bara för att nämna några saker som jag vet många har upplevt som ett stöd för mer livskvalitet och ett friskare liv.

Frågan är om stresspatienterna får ta del av något av detta i väntan på KBT eller KPT? Eller blir det så att de som har råd betalar sin vård själva? Kanske blir det en passiv väntan med sjukskrivning och medicin? Det sistnämna leder ofta till att personen mår ännu sämre.

Jag tror man skulle vinna på att bredda insatserna och självklart skulle det ge stor vinst för alla att sätta in dem snabbare.
/Kia
Nedan kan du se hur det ser ut i just ditt landsting:

Rehabilitering i ditt landsting

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: