Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

tisdag 11 december 2007

Stigande jobbstress

Allt fler stockholmare strssar så mycket att de riskerar hälsan skriver DN.

Det är Arbets- och miljömedicin inom Centrum för folkhälsa i Stockholms läns landsting som gjort undersökningen. Värst är det för människor som arbetar inom servicebranschen.

Höga arbetskrav och litet inflytande ökar stressnivån.
Hälften av alla kommun och landstingsanställda upplever inte att de får någon uppskattning för sitt arbete.

Flera förfärande fakta redovisas i artikeln.

Så här säger sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg (fp):
- Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsmarknadens parter. Kvinnors högre ohälsa och den psykiska ohälsan, som befäster sin position som den största grunden för ohälsa, och utanförskap på arbetsmarknaden, är två av de stora utmaningarna vi gemensamt måste möta.

Jag instämmer i det men tillägger att det är så mycket mer som behöver ses över på olika nivåer. Och då blir det riktigt komplicerat.
Kia

Inga kommentarer: