Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

onsdag 2 april 2008

Lars-Erik Uneståhl om boken Lev Livet Levande

Oj så glad jag blev när jag fick nedanstående av Lars-Erik! Jag bara måste lägga ut det här också! Jag menar ifall ni missade det på de andra ställena. ;-)
/Kia


Bokens sista citat kan tolkas så att boken inte är skriven för andra utan utifrån känslan av att ”hjärtat sjunger” Detta gör dock boken ännu mer läsvärd för andra inte minst därför att hjärtats sång mera handlar om möjligheterna än om problemen.
En ”läsvärd” bok ger mera än igenkännandets gemenskap, där ”sådan är jag också syndromet” sällan leder till förändring. Att veta ”var jag var och är” är naturligtvis mindre viktigt än att veta vart jag ska.
I boken finns därför många nyttiga råd och tips för att må bättre och nå en högre livskvalitet men innehåller också coachingens tänkesätt, där förmågan att ställa de rätta frågorna ofta är viktigare än svaren. Coachingen är ju också handlinsinriktad och bygger på ”action learning” och ”learning by doing” och författarna påpekar också att man inte kan ”läsa” sig till ett bättre liv utan att de livsförbättrande aktiviteter som föreslås måste provas, praktiseras och tränas för att ge effekt.

Lars-Eric Uneståhl, Fil.Dr
Rektor för www.slh.nu

Inga kommentarer: