Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

måndag 1 mars 2010

ST om sjukförsäkringen på DN Debatt

Företrädare för fackförbundet ST skriver idag på DN Debatt att regeringen har felbedömt de utförsäkrades vårdbehov.
Den slutsatsen har de dragit efter att ha gjort en undersökning bland ca 3500 anställda på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

På frågan ”Vilken typ av stöd uppskattar du att långtidssjukskrivna som passerar den bortre tidsgränsen och utförsäkras främst behöver?” anger respondenterna att 61 procent främst behöver medicinsk rehabilitering och vård. Det är en oerhört hög siffra! Regeringen grundade sitt beslut om reformen på bedömningen att omkring 10 procent skulle vara så sjuka att de var i behov av fortsatt vård i första hand. Många remissinstanser var redan då kritiska och menade att denna bedömning var för låg.

På grund av detta är de åtgärder som erbjuds felaktiga. En person som fortfarande är så sjuk att den i första hand är i behov av medicinsk vård är inte betjänt av att få hjälp med att hitta ett jobb den inte orkar med.

Läs mer i artikeln, det fanns mycket intressanta frågeställningar. Kontentan av det hela är i alla fall att man behöver se över regelverket och åtgärderna så att de anpassas utifrån behoven.
Och det behöver göras NU!
/Kia
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: