Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

måndag 8 september 2008

Skärpta krav på sjukskrivna

Nu vill även socialdemokraterna skärpa kraven på sjukskrivna enligt Svenskan. Bland annat tycker tydligen socialdemokraterna att alla bör kunna delta i någon arbetsinsats. Personligen tycker jag att den som är heltidssjukskriven i första hand ska ägna sig åt sådant som gör personen friskare, dvs olika rehabiliterande aktiviteter. Tanken med förslaget är säkert att man inte ska tappa kontakten med arbetsplatsen och att man ska känna att man gör en insats. Men blir detta effekten eller blir det bara en källa till stress?

I förslaget ingår också att arbetsmarknadens parter ska ta större ansvar för företagshälsovård och rehabilitering. Tanken är att den sjuke snabbare ska komma tillbaka. Att parterna bör ta större ansvar tycker jag också men viktigt är att det inte skapas ett B-lag med dem som inte har en anställning. Eller att effekten blir att man undviker att anställa folk.

"– Vi måste kunna ställa krav på folk, att de ska försöka komma ifrån ett passivt liv och bli så aktiva som möjligt. Men det behövs en balans så att kraven inte bara gäller individen utan även företagen och samhället, säger Ylva Johansson."

Ovanstående tycker jag är väldigt viktigt. För hittills har det mest talats om kraven på den sjuke. Men vilka krav har vi som skattebetalare och samhällsmedborgare på samhället och alla inblandade aktörer? Och har dessa hitintills tagit sitt ansvar?
Mitt svar på sista frågan är ett rungande nej!

Jag har träffat många sjuka (framför allt stressjuka) som tagit sitt ansvar och mer därtill. De har gjort allt de mäktat med för att få hjälp att komma tillbaka till arbete. Vissa har fått kämpa i åratal innan hjälpen kommit och då är förstås vägen tillbaka avsevärt längre. Om det ens går att komma tillbaka.
Andra har aldrig fått någon hjälp utan istället fått förtidspension.

Det är dags att vi frågar oss vilka rättigheter som hör ihop med kraven på de sjuka.
Rätt till adekvat rehabilitering?
Rätt till vård i rimlig tid?
Rätt till kontinuitet i vårdkontakterna?
Rätt till sjukpenning när man är sjuk?

Detta några av de punkter vi inom DUFiS (De Utbrändas Förening i Sverige) håller på att se över nu.

Sydsvenskan skriver att Försäkringskassan där prioriterar de sjukskrivna som är aktiva själva i kontakten. De har för mycket att göra och tycker däför att det är bästa satsningen. Inget nytt i detta tänker jag. Den sjuke som kan och orkar stå upp för sig själv har större möjlighet att få hjälp att komma tillbaka. Men är det så vi vill ha det?
/Kia

Läs även andra bloggares åsikter om

2 kommentarer:

Anonym sa...

Generellt förslag till en generell grupp? Nej!!!
Jag tror dom flesta tänker på de fysiskt sjuka men en stor grupp har psykisk sjukdom. Det är en stor skillnad mellan dessa grupper som jag hoppas man ser och hör. Dessutom måste man i samtliga fall lyssna noga på varje enskild individ vad denne VILL GÖRA. Vi måste bort från meningslös "sysselsättning" som idag är det enda som erbjuds.

Kia Mundebo sa...

Javisst! Självklart måste man se till individen och vad denne vill och kan.
Bara att bli lyssnad på och tagen på allvar är läkande i sig. Och borde vara självklart, men är det inte.
/Kia