Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

måndag 1 september 2008

Att få fakta och förståelse oerhört viktigt

När man är sjuk är det oerhört viktigt att få fakta kring sin sjukdom. Att få förståelse från andra kan hjälpa till att få egen förståelse och därmed en grund att stå på. Bland det absolut värsta som finns är att vara sjuk, inte veta vad det är och vad man kan göra, börja tvivla på sig själv och livet och inte kunna få hjälp och stöd. Att stå ensam och rådlös och dessutom bli illa bemött när man är i som störst behov av stöd. I Aftonbladet finns en bra artikel som handlar om kroniskt trötthetssyndrom men vad gäller nedanstående skulle det lika gärna kunna gälla stress.

"Inom primärvården finns många läkare som inte har tillräcklig kunskap om ME, och många av patienterna som kommer till Gottfrieskliniken har inte blivit tagna på allvar tidigare. När vårdcentralen inte lyckas hitta någon orsak till deras trötthet skickas de hem, och när de senare kommer tillbaka utan att ha blivit bättre blir de betraktade som besvärliga.

– Då är det som om katten har släpat in en död mus i rummet, och så vill läkarna inte prata med dem mer. De vet inte vad de ska göra med de här patienterna.
På Gottfrieskliniken får de möta personal som känner igen deras sjukhistoria, och kan bekräfta att deras sjukdom är verklig."


När de äntligen blir bekräftade och får en diagnos blir det en lättnad.

"– Det märkliga är att den bästa hjälp vi kan ge patienterna är att ge dem korrekt information. Jag informerar dem om att syndromet de drabbats av är välkänd och etablerad inom det medicinska fältet. Det är ofta livslångt, och funktionsstörande. De kommer mycket ofta att behöva sjukskrivas, kanske ibland upp till 100 procent. Detta är den första informationen jag ger patienterna, och även om de blir ledsna kan de mitt i gråten säga ”vad skönt att ändå få reda på hur det är"

Att bli sedd och lyssnad på, kort sagt bli bemött med den respekt alla människor förtjänar, är bara det läkande. Att dessutom få information kring sjukdomen, begränsningar och möjligheter, ger kunskap att kunna forma en handlingskompetens. Då blir det möjligt att kunna styra och förbättra sitt liv - det ger kraft!
Även om man kanske inte kommer att kunna bli frisk finns det alltid något att göra för att få det bättre.


/Kia

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: