Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

lördag 16 augusti 2008

Avslag på sjukpenning leder till arbete?

Curt Malmborg skrev på DN Debatt igår om resultaten från en undersökning Försäkringskassan gjort.

"I dag är det omkring 1,8 procent som får ett avslag direkt och omkring 0,8 procent som får sjukpenningen indragen. För två år sedan var motsvarande siffror 1,4 procent respektive 1,1 procent."

Det här låter bra men vad man ska komma ihåg är att de nya striktare reglerna gäller från 1 juli. De har med andra ord inte hunnit få någon genomslagskraft än.

Av samtliga tillfrågade som fått avslag eller indragen sjukpenning uppgav endast 3 procent att de uppbar försörjningsstöd efter beslutet.

De flesta som fick avslag återgick istället i arbete.

"Av dem som går till arbete går 64 procent tillbaka till samma arbetsgivare, 30 procent har bytt arbetsgivare och 6 procent har tidigare inte haft jobb. Att byta arbetsuppgifter är lika vanligt som att byta arbetsgivare (34 procent). 61 procent har samma arbetsuppgifter som tidigare. 68 procent uppger att de arbetar i samma omfattning eller mer."

Här skulle jag gärna ha sett en uppföljning med intervjuer. För jag ställer mig frågan om alla dessa personer verkligen var friska myglare som fick ge upp försöken att gå hemma? Eller är det några sådana personer (för självklart finns ett fåtal!) och ett större antal som faktiskt är sjuka? Sjuka människor som släpar sig iväg till jobbet för att de inte har något annat val. Som hellre kommer att jobba tills de stupar än att gå till socialen.
Vilken livskvalitet anser de här personerna att de har? Tycker de att det var bra för dem att återgå till arbetet? Vad säger sjukskrivande läkaren? Vad säger anhöriga? Kommer de här personerna bli svårt sjuka eller rentav dö inom en snar framtid? Eller var det bästa lösningen att återgå till arbete, var de inte sjuka?

Vilket raskt leder över till vad vi anser att sjukförsäkringen är för något och vad den ska ersätta. Bör man till exempel bli sjukskriven för att vaka vid någons sjukbädd - om man inte själv är sjuk? Borde det inte vara en annan ersättning då? Eller om man sörjer en älskad persons bortgång? Är inte det en synnerligen sund och frisk reaktion att ha sorg? Det kan förvisso gör en inkapabel till att sköta arbetet. Men är det sjukförsäkringen som ska gå in? Det finns en rad situationer där folk faktiskt blir sjukskrivna ibland men de är inte sjuka egentligen. Vad gäller sjukförsäkringen för?

I medierna uppmärksammas dag efter dag personer som känner sig överkörda, kränkta och förnedrade av de beslut Försäkringskassan fattat. Självklart blir vi som arbetar inom Försäkringskassan berörda av det som skrivs och tar det på stort allvar.

Försäkringskassan har omorganiserats och förändrats samt fått mindre resuser. Personalen har haft det riktigt tufft och fått jobba hårt. Att många lämnar kassan visar vilken svår situation de har. Jag tycker det är viktigt att poängtera att Försäkringskassan måste få tillräckliga resurser gällande både personal och medel. Om handläggarna ska kunna göra ett riktigt bra jobb behöver de tid för klienten, tid att skapa kontakter med andra aktörer, trygghet, egen utveckling, utbildning i bemötande, tid att skapa bra arbetsgemenskap i den egna gruppen, en rimlig mängd ärenden, bra chefer med mera. Kort sagt behöver de få en god arbetsmiljö om de ska kunna ge god hjälp. Sist men inte minst är det ju så att handläggarna är bundna av lagar och föreskrifter som måste vara humana och verklighetsförankrade annars fungerar det i alla fall inte.

Det finns många andra intressanta saker att fundera över när det gäller Curt Malmborgs artikel. Läs den och nedanstående bloggurval så får du olika vinklingar.
/Kia

Ett urval andra bloggar som skriver om detta:
En liten tant
Den osynliga patienten
Resursbloggen

Läs även andra bloggares åsikter om

2 kommentarer:

Anita sa...

Malmborg: Hur många med avslag på sjukersättning går till arbete?

Det första som jag noterar är hur han använder statistiken. Jag skulle väldigt gärna vilja se det statistiska underlaget
som han hämtat uppgifterna från.

Han skriver konsekvent "sjukpenning". De som har blivit nekade sjukpenning osv. Varför skriver han inget om de som har eller hade sjukersättning? Jag tror knappast att han avser dessa också, att de skulle ingå i den första gruppen så att säga. Det är en stor grupp
människor som är drabbade här och de striktare reglerna började tillämpas redan 2007. Jag är själv en som blivit nekad fortsatt sjukersättning och det hände i mars i år, alltså innan de nya sjukskrivningsreglerna beslutades. Och jag vet att jag inte är ensam.

Malmborg skriver:
"Majoriteten av dem som får nej från Försäkringskassan går alltså tillbaka till arbete eller som arbetssökande. "
Detta kanske gäller de som får nej till sjukpenning. Men gäller det de som får nej till sjukersättning också? Det tror inte jag. Men han har ju formulerat det så att det är meningen att vi skall tro det.
Jag har väldigt svårt att tro att "majoriteten" av de som haft sjukersättning (som ju är långvarig sjukskrivning på 1,2,3 år taget) har återgått i arbete när de nekats fortsatt sjukersättning. Jag tror nog att många försöker överklaga FK:s beslut, men det har kanske inte börjat märkas än, eftersom det är väldigt långdragna procedurer.

För det andra är det ju lite märkligt att man slår sig på bröstet över att andelen drabbade inte är så stor. Var det inte meningen att ett striktare regelverk skulle ha effekt på antalet sjukskrivna? Det var väl just därför dessa regler genomfördes för att man ville ha fler sjuka i arbete. Om skillnaden är så liten som han anger, så kunde man ju lika gärna ha behållit de gamla reglerna. Här är helt klart hundar begravda!

/Anita

Kia Mundebo sa...

Ja, Malmborg om någon borde veta skillnaden mellan sjukpenning och sjukersättning! Jag tror som du att det är enbart sjukpenning han skriver om och att han mycket medvetet gör det valet. För precis som du skriver verkar det osannolikt att folk som får avslag på fortsatt sjukersättning blir friska som genom ett trollslag och börjar arbeta.

En fördjupad titt i undersökningsmaterialet vore mycket intressant!Det blir också spännande att se vad som händer framöver när nya reglerna får full genomslagskraft. Fast allra, allra mest längtar jag efter att få höra om rehabiliteringsåtsgärderna. De som verkar så självklara när man hör "rehabkedja" men som än så länge ofta lyser med sin frånvaro.

Beklagar att du misst din sjukersättning Anita och hoppas det reder upp sig!
/Kia