Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

lördag 30 augusti 2008

Fick sjukpenningen indragen

Norrbottens - kuriren skriver om en kvinna som blivit sparkad av en häst, fått bestående skador och sjukskrivits av läkare.

"I hennes läkarjournaler står det att hon har en funktionsnedsättning som inte kommer att förbättras inom en överskådlig framtid. Det står också att hon klarar viss aktivitet som krävs för det dagliga livet, men inte mer. Det framgår även att Marita Pettersson behöver hjälp med sysslor i hemmet."

Trots det får hon sedan april ingen sjukpenning!

Hon har begärt överprövning av sitt ärende tre gånger men ännu inte fått rätt.
Enligt vad som står i artikeln låter det som om hon är ett glasklart fall för sjukpenning och det låter minst sagt märkligt att Försäkringskassan bråkar.
Kanske blir det annat ljud i skällan nu när fallet nått media?

/Kia

Läs även andra bloggares åsikter om

4 kommentarer:

Anita sa...

Ja, det är väl självklart att Marita skall ha sjukpenning!

Försäkringskassans sorteringsprocedur är ju ett kapitel för sig och skulle knappast klara en oberoende granskning. De har helt enkelt inte kompetens att avgöra graden av sjukdom och funktionsnedsättning. Försäkringsläkaren gör sin bedömning enbart utifrån intyget från patientens läkare, han träffar inte patienten själv.
Handläggarna på FK har ingen medicinsk utbildning överhuvudtaget och är i de flesta fall unga människor, som saknar erfarenhet av tufft arbetsliv och det svåra livspusslet.
Vem som får och vem som nekas ersättning blir därför väldigt godtyckligt. Det är ett omänskligt och orättvist system och jag misstänker starkt att de som kan prata för sig är vinnare här också, liksom i de flesta sammanhang.

Kia Mundebo sa...

Det finns utrymme för förbättringar av rutiner på Försäkringskassan helt klart! Det är en konstig ordning att Försäkringsläkaren enbart ser på intyget - tanken är väl kanske att läkaren inte ska bli påverkad av patienten. Den vars lidande man inte ser påverkar en inte så mycket...
Jag tror också att den som kan prata för sig har en avsevärt större chans i de flesta sammanhang. I just detta borde den sortens talang inte behövas tycker och önskar jag.
Att få ett välfungerande och rättvist system är inte lätt - kanske till och med en utopi?
/Kia

Anita sa...

Det finns säkert många lösningar som är bättre än den nuvarande.
Och det fungerade ju faktiskt alldeles utmärkt innan Försökringskassan fick större makt och de nya sjukskrivningsreglerna infördes! Syftet med åtgärderna påstods vara att hitta fuskarna, men resultatet hittills har varit minst sagt klent. Alla utredningar och polisanmälningar för fuskmisstanke har visat att fusket är ytterst litet. FK skjuter mygg med kanoner, sa polisen i Halland efter en insats där.

Läkarna måste återfå förtroendet hos makthavarna. Det blir inte mer "rätt" när FK avgör vilka som är tillräckligt sjuka för att få ersättning, utan det blir mindre "rätt". En massa sjuka människor får lida ännu mer när de förlorar inkomst och misstänkliggörs.
Sjukdom kan inte avgöras av politiker och tjänstemän utan måste ha ett medicinskt ansvar.

Det är hög tid att "våra" politiker inser att folk verkligen är sjuka och att de blir fler hela tiden därför att vårt samhälle är sjukt!

/Anita

Kia Mundebo sa...

För att få ett fungerande system tror jag man måste se till helheten. Alla aktörer som är inblandande i ett sjukfall, läkare, fk, arbetsförmedling, arbetsgivare mfl måste samarbeta.
Man måste nog också fundera över vad sjukpenningen ska vara till för samt ge arbetsgivare incitament att våga anställa dem som är/varit sjuka.
Det måste finnas plats även för dem som inte kan producera 150%.
Det bör också finnas möjligheter att skola om sig om man inte kan fortsätta jobba i sitt nuvarande yrke. Det finns en rad förbättringar som måste till för att få människor friskare och i möjligaste mån tillbaka till arbete.
Visst lever vi i ett samhälle som är sjukt och orsakar sjukdom till viss del. Vi får hjälpas åt att förändra det!
/Kia