Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

tisdag 19 augusti 2008

Sjuk hantering av sjukskrivna

I en intressant debattartikel i Dagens medicin tar läkaren Björn Lembke upp ett antal intressanta saker.

FK och förtroendeläkarna har gjort en ära i att underkänna den behandlande läkarens intyg och det lär inte bli bättre med de nya sjukskrivnings­rekommendationer som utfärdats av Socialstyrelsen. Man har destruerat den behandlande läkarens auktoritet och detta har sedan flera år orsakat mycket lidande för den sjuke och onödigt arbete för FK, läkare och domstolar."

Det här behöver kanske inte kommenteras så värst mycket? Fast i sanningens namn är det faktiskt inte alla läkare som lagt speciellt stor möda på intygen heller. Några av mina intyg under min sjukskrivning var väldigt korthuggna och innehöll inte särskilt mycket information. Men jag hade tur; de slank igenom.
Andra har mindre tur och får ett rent helvete. Särskilt när det är utförliga intyg är det svårt att förstå att någon som inte ens sett patienten kan underkänna det. Att träffa den det gäller borde vara obligatoriskt. Eller kanske att patienten får träffa en annan läkare som skriver nytt intyg vid tveksamheter.


"Den nya lagen stärker den sjukskrivnes rätt till tidig rehabilitering om sådan är möjlig och tvingar FK att tidigt engagera sig. För att lyckas med rehabilitering behövs samarbete som leder till helhetsbedömningar och flexibilitet, byggande på varje patients personliga förutsättningar och möjligheter att accepteras på arbetsmarknaden.

Det vore därför betyd­ligt bättre om FK, Arbets­förmedlingen, landsting, läkarorganisationer, arbetsgivare och patientföreningar satte sig ner och i konsensus samarbetar om hur man på bästa sätt ska tolka lagen för att hjälpa den sjuke att bli frisk och inte som FK starta med att göra sitt bästa för att tolka lagen negativt för de sjuka."


Ja, tänk om alla berörda instanser samarbetade! Vilken enorm skillnad det skulle göra. Om man dessutom kapade bort en massa byråkrati och långa transportvägar som i dagsläget gör att folk får vänta onödigt länge på hjälp, då skulle det kunna hända massor med sjuktalen! Men man måste precis som Björn Lembke skriver även ta hänsyn till varje persons personliga förutsättningar att accepteras på arbetsmarknaden. Och stimulera acceptansen hos arbetsgivarna!

/Kia

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: