Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

måndag 19 november 2007

Ansvarslös rehabilitering

..eller ska vi helt enkelt uttycka det som att det ofta inte blir någon rehabilitering alls. Ingen har nämligen ett huvudansvar för att så sker. Försäkringskassan har ett samordningsansvar men inget huvudansvar och inga sanktionsmöjligheter.

Sunt Liv skriver om de öppna utfrågningar som anordnats av Socialutskottet om rehabiliteringsprocessen och vägen tillbaka till arbete.

"Irene Jensen, professor i personskadeprevention vid Karolinska institutet, inledde den del av utfrågningen som skulle belysa forskarnas syn på rehabilitering.

– Studier visar att en av de viktigaste aspekterna på rehabilitering är att den sätts in i tid. När rehabiliteringsinsatsen sätts in inom två månader är efter sju år bara tio procent förtidspensionerade på heltid. För de där insatserna sker senare är efter sju år hela 60 procent förtidspensionerade på heltid."


Bara det lilla citatet är väl talande nog men läs hela artikeln - se ovan.
Rehabprocessen måste förbättras, alldeles för många slås ut och lider längre än nödvändigt. Det innebär också stora kostnader för samhället.
/Kia

Inga kommentarer: