Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

torsdag 1 november 2007

Förstärkt företagshälsovård - steg i rätt riktning

"- Vi måste göra rätt saker i tid. Detta upprepar socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, själv före detta företagssköterska, som ett mantra."

I DN skrivs idag om den förstärkta roll företagshälsovården ska få för att motverka sjukskrivning och i förlängningen sjukersättning(sjukpension).

Jag tror absolut att detta kan vara ett steg i rätt riktning men hade gärna sett ytterligare betoning på det förebyggande arbetet. Ju tidigare man kan åtgärda desto mindre krävs det.
När sjukskrivningen redan är ett faktum har det gått ganska långt.
Men snabba insatser här är av stort värde. Det finns undersökningar som visar att chansen att återgå till arbete minskar ju längre sjukskrivningen pågår. Självklart bör då rehabiliteringen sättas in så snart det är möjligt.
Jag tror den här satsningen på företagshälsovården kan ge stora vinster - för individen, för företagen och för samhället.

Men det är också viktigt att göra motsvarande satsningar för de som av olika anledningar står utanför företagshälsovården.
/Kia

Inga kommentarer: