Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

onsdag 28 november 2007

Mobbing på jobbet

DN skriver idag om en ny undersökning om vantrivsel i arbetet:

Var femte anställd i Sverige känner sig mobbad eller trakasserad. För många är skälet att de inte klarar av sina arbetsuppgifter. 350 000 svenskar trivs ordentligt dåligt på arbetsplatsen, visar en ny undersökning från Handelns utredningsinstitut. Samtidigt känner sig var femte anställd utfryst, mobbad eller trakasserad. De som vantrivs tror ofta att kolleger och chefer tycker att de gör ett dåligt jobb. Det stämmer överens med företagarenkäter där var sjunde anställd inte anses klara av sina arbetsuppgifter. Men i stället för att säga upp sig väljer många att stanna kvar i otrivseln i hopp om att arbetsgivaren ska köpa ut dem med höga avgångsvederlag. Detta bidrar till orörligheten på svensk arbetsmarknad, samtidigt som denna orörlighet tvingar många svenskar att dröja sig kvar i en nedbrytande arbetssituation. Det skriver Stefan Fölster och Björn Lindgren, chefsekonom respektive ekonom på Svenskt Näringsliv.

Det finns många olika trådar att nysta i från den här artikeln och jag kommer bara ägna mig åt en av dem pga av tidsbrist. Nämligen att så många tydligen stannar kvar på arbetsplatser där de mår dåligt i hopp om att bli utköpta. Dessutom råder facket enligt artikeln människor till detta. Märkligt tycker jag eftersom det borde säga sig självt att det är ohälsosamt. Särskilt om det är så illa att man inte bara vantrivs med jobbet utan dessutom blir mobbad. Inte konstigt om folk blir sjuka!
/Kia

Inga kommentarer: