Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

söndag 18 november 2007

Medicin i mängder

DN skriver om de allmer ökande läkemedelskostnaderna. Bland annat skriver man om blodfettsänkande medel som används av många.

"Ett annat effektivt sätt att minska höga blodfetter är en rökfri livsstil med hälsosam mat och motion. Och innan statiner börjar användas ska patienterna också förändra sin livsstil.

- Det är basen för all blodfettsänkning, men livsstilsförändringar är inte heller gratis om man ska bedriva det inom sjukvårdens ram. Det ska följas upp med återbesök och prover, aktiviteter och gruppverksamhet som också kostar pengar. Rökstopp är den mest kostnadseffektiva livsstilsförändringen, särskilt om man redan har haft en hjärtinfarkt, säger Peter Nilsson.


All medicinering innebär risk för biverkningar. Mediciner, mediciner mot medicinernas biverkningar, läkarbesök, sjukhusinläggningar med mera kostar massor. Dessutom är det ju så att bara för att man medicinerar bort ett symtom på felaktig livsstil innebär inte med automatik att människor känner sig friskare eller att de blir det.

Faktum är att många av de stora folksjukdomarna är livsstilsrelaterade. Därför anser jag att man borde lägga mera vikt vid förebyggande arbete. En hyfsat bra livsstil sänker ju inte bara sjukdomsrisker. Den ökar livskvaliteten och livsglädjen!

Här är ett par andra bloggar som tagit upp andra intressanta aspekter på den här artikeln Ninja Isters meningslösa och detSuger

/Kia

Inga kommentarer: