Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

torsdag 15 maj 2008

DN om sjukskrivningsrekommendationerna

Förutom vad jag redan tagit upp i tidigae inlägg skriver DN om några missuppfattningar kring utmattningssyndrom. Bland annat:

"Missförstånden kring utbrändhet är väl spridda. Den diagnos som i dagligt tal kallas "utmattningsdepression" finns exempelvis inte."
Nej, och jag förstår inte varför uttrycket "utmattningsdepression" fått ett sådant fäste? Alla utmattade är inte deprimerade!

"Vidare har bilden av att utbrändhet är vår nya folksjukdom spritts på olika sätt, men sanningen är den att skaran sjukskrivna är ganska begränsad.
- I dag sjukskrivs ganska få för utmattningssyndrom, det är under hundra personer på ett år, säger Jan Larsson."

Jag tror att många använder ordet utbränd ganska slarvigt och ibland synonymt med stressad. Antalet som är stressade och har en livsstil som kanske inte gjort dem sjuka än men som kommer att leda till sjukdom är stort. Många är också sjukskrivna för någon form av sjukdom där stress är ett inslag. Dessutom är det stressande att vara sjuk!
Vad gäller antalet som är sjukskrivs för utmattningssyndrom som undrar jag över hur många som har utmattningssyndrom men som sjukskrivs under andra diagnoser? För att slippa ifrågasättanden från FK bland annat.

/Kia
Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: