Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

lördag 17 maj 2008

Sydsvenskan om nya riktlinjerna

Sydsvenskan
skriver så här om nya riktlinjerna för sjukskrivning:
"Det är inte självklart att långvarig sjukskrivning är det bästa för den som gått in i väggen eller drabbats av andra psykiska problem. Men om människor tidigare sjukskrivits slentrianmässigt är inte lösningen att vända i riktning mot den andra ytterligheten: att sjukskrivning slentrianmässigt nekas.
Beslutet måste fattas av den behandlande läkaren i samråd med patienten, och som det brukar heta, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
Här bör Socialstyrelsens rekommendationer ha förutsättning att fungera som ett viktigt stöd för läkarna.
Människor är individer. Också när de blir sjuka. Att detta nu betonas är viktigt och riktigt."


Påpekandet om att tidigare slentriansjukskrivning inte bör vändas till att sjukskrivning slentrianmässigt vägras är viktigt att lyfta fram. Ofta när en ytterlighet ska förändras blir det så att pendeln svänger helt åt andra hållet. Vilket skapar en ny ytterlighet som inte fungerar.
Betoningen på att se till individen är oerhört viktig. Det är då människor kan få det stöd som passar bäst för dem för att återfå hälsan. Det är då vi får det mest humana och ekonomiska alternativet.
/Kia
Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: