Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

lördag 10 maj 2008

GP:s artiklar om psykiatrin

GP har skrivit ett antal artiklar om problemen i psykiatrin. De skriver om sin egen region men problemen är nog allmängiltiga.
Mer än vart tredje besök i primärvården handlar om psykosociala problem.
Vårdcentralerna har många gånger inte tillräckliga resurerser för att ge en bra hjälp. Psykiatrin kan bara ta de riktigt svåra fallen.
Många får däför inte det stöd de skulle behöva.

Enligt Psykologförbundets ordförande Lars Ahlin ligger Sverige efter när det gäller behandling av dem som drabbats av depression och ångestsjukdomar.

"- En satsning på psykologisk behandling skulle minska sjukskrivningskostnaderna dramatiskt. Tyvärr utnyttjas inte den kapacitet som finns hos landets omkring 2 000 privatpraktiserande psykologer.
Skälet är att många enskilda inte har råd att själva bekosta terapi. För Psykologförbundet är frågan om offentlig finansiering av all psykologisk behandling därför central.
- Det borde vara en enkel lösning för politikerna att låta privat terapibehandling ingå i sjukförsäkringssystemet. Alla kan tjäna på det, säger Lars Ahlin och tillägger att Norge, Danmark och Tyskland redan har tagit detta steg."


I Tyskland brukar väl mer alternativ vård kunna ingå? Varför inte här?
I stället för vårdcentraler borde vi ha friskcentraler. På friskcentralen skulle det finnas många olika yrkeskategorier. Hälsopedagoger, läkare, sjukgymnaster, massörer, psykologer, qigonglärare för att bara nämna några.
Här skulle också finnas utrymme för självhjälpsgrupper, diskussionsgrupper, patientföreningar och skapande verksamhet. Allt borde kunna gå på ett högkostnadskort. Detta borde skapa inspiration och motivation för ett bättre självomhändertagande. Och självklart skapa hälsa!

Vilken härlig önskedröm!
/Kia
Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: