Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

lördag 10 maj 2008

Idagsidan om depression och sjukskrivning

Idagsidan i Svenskan skriver en artikelserie om depression. Den länkade artikeln handlar om vårdkostnader och behandling.

"Utländska primärvårdsstudier har visat på goda behandlings­resultat när man kunnat erbjuda deprimerade patientundervisning, telefonstöd, elektroniska påminnelser samt god tillgång till psykiatriker och psykologer med utbildning i korttidspsykoterapi."

I Sverige saknas ofta resurser för att erbjuda psykologisk behandling konstaterar Gunilla Nyrén, projektledare från Socialstyrelsen som ska ta fram nya riktlinjer för behandling av ångest och depression. Dessa riktlinjer ska vara klara i början av 2009.
Själv träffar jag sällan personer med renodlad depression. Stressjuka kan däremot ha inslag av både depression och ångest förutom allt annat. I den här gruppen är det många som märkt av resursbristen gällande psykologisk behandling. För egen del kan jag säga att det resulterade i några års extra sjukskrivning. För andra har det resulterat i förtidspension. Läs också Resursbloggen kommenterarer kring hur verkligheten ser ut.

Nästa vecka presenterar Socialstyrelsen riktlinjer för hur länge människor med psykiska sjukdomar ska vara sjukskrivna. Läkare och handläggare på försäkringskassan ska använda rekommendationerna som beslutsstöd.

"– Spridningen i hur länge personer med depression är sjukskrivna är enorm, från några veckor till flera år. Psykiska åkommor uppvisar oftast mycket större individuell variation än kroppsliga. Det betyder att arbetet med riktlinjer blir mer grannlaga, säger Jan Larsson, biträdande chef vid enheten för nationella riktlinjer vid Socialstyrelsen."

En del av den individuella variationen kan säkert förklaras med hur mycket stöd och hjälp den sjuke får. Och NÄR stödet och hjälpen sätts in. Ju sjukare man hunnit bli desto svårare att vända och återkomma till liv och hälsa. Ju mer man har varit tvungen att slåss för att få hjälp desto mer kraft har gått till kamp istället för att kunna satsas på att bli frisk.

Socialstyrelsen har fått förlängd tid att ta fram de nya riktlinjerna. Jag hoppas de använt den tiden väl.
/Kia

Inga kommentarer: