Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

torsdag 15 maj 2008

Svenskan om nya riktlinjerna för sjukskrivning

Svenskan skriver
"Läkarna inom primärvården ska ställa mer noggranna diagnoser och därmed göra bättre bedömningar i framtiden, är innebörden av Socialstyrelsens nya rekommendationer för sjukskrivning av personer med psykiska problem som exempelvis depression, kronisk smärta och utbrändhet."

Svenskan citerar Jan Larsson, projektledare på Socialstyrelsen, som skriver följande i ett pressmeddelande:
"Sjukskrivning måste vara en del av behandlingen, inte ett substitut för utebliven vård.

Instämmer fullständigt! Självklart måste sjuka få hjälp att komma tillbaka, inte bara gömmas undan i sjukskrivning. Tyvärr landar ju kostnader för olika alternativ på olika håll vilket säkert bidragit till att så många blivit utan hjälp.
Rekommendationerna ska fortsättningsvis kontinuerligt följas upp och utvärderas. I det arbetet förutsätter jag att det ingår att följa upp vilken behandling patienterna får. Det bör kunna leda till förbättringar för de sjuka eftersom det tydliggör storleken på insatserna. I många fall som jag känner till har de insatserna varit små, ibland gränsande till obefintliga.
Rätt hjälp i rätt tid. Något att sikta mot.
/Kia
Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: