Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

onsdag 28 maj 2008

Många stressjuka kommer igen efter lång sjukskrivning

I Läkartidningen finns en härligt hoppfull artikel för stressjuka. Innan jag kommer till saken måste jag inleda med ett guldkorn ur artikeln. Läkaren Bo Santell skriver så här om hur det var att börja jobba med företagshälsovård:

"Ett väntrum fyllt av stressdrabbade och redan långtidssjukskrivna medelålders kvinnor inom vård/ skola/omsorg. Plikttrogen, urkramad och dränerad kvinnokraft. Tveklöst sjuka och med tydlig om än inte entydig koppling till arbetssituationen. Inte så sällan skambelagda av den massmediala fuskdebatten, utpekade som ett hot mot statsbudgeten rentav"

Bo Santell skriver om ett undersökningsupplägg där man har en experimentgrupp och en kontrollgrupp och där grupperna följs upp i några år efter interventionen. Interventionen var ett tremånaders stresshanteringsprogram i grupp.
I början av uppföljningen fanns en skillnad mellan grupperna men den klingade av efter några år. Bo Santells skriver att resultatet av studien:
blir därmed att den stöder vad som hävdats i diskussionen kring den pågående uppstramningen av våra sjukskrivningsregler. Att trötta hjärnor inte löper samma risk som onda ryggar att fastna i en permanent sjukroll och att läkningsprocessen här måste få ta sin tid. Men resultatet hade sannolikt blivit bättre om aktiv behandling tidigarelagts

Lägg särskilt märke till sista meningen! För många långtidssjukskrivna har väntat mycket länge på att få hjälp. En del har väntat så länge att de med de nya sjukförsäkringsreglerna skulle vara utförsäkrade.

"Både experimentgrupp och kontroller är till 40 procent tillbaka i arbete efter sjukperioder på upp till fyra år. Resultatet stöder uppfattningen att trötta hjärnor inte löper samma risk som onda ryggar att fastna i en permanent sjukroll och att läkningsprocessen här måste få ta sin tid."

Bo Santell avslutar med ett par mycket viktiga frågor:
"Annars är ju detta, som ledande stressforskare betonat, ytterst en politisk och djupast sett en existentiell fråga. Hur bygger vi oss vårt samhälle? Hur ser vi till att leva våra liv?"


/Kia
Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: