Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

fredag 11 juli 2008

Arbetsstress farligare än osund livsstil

DN DEBATT skriver professor Bengt Arnetz om resultaten av ett stort och flera år långt forskningsprojekt.Projektets huvudfrågor var:

1. Orsakar arbetsorganisationen eller enskildas övriga sociala liv mest ohälsorelaterad stress?
2. Är det mera effektivt att inrikta anti-stress insatser på individ- eller organisationsnivå?
3.Vilka är de viktigaste organisations- och ledningsfaktorerna för att skapa en långsiktigt frisk, effektiv och stressresistent organisation?

Svaret på fråga 1 var att organisationsstressen orsakar mer ohälsa.

"När man tar hänsyn till livsstil och annat mera personligt framkommer större skillnader i ohälsan inom en och samma organisation än mellan olika organisationer."

Det är effektivare att rikta åtgärder mot organisationen än mot individerna.

"Populära anti-stress program som lär oss att varva ner har mycket kortvarig och begränsad effekt jämfört med att satsa på att utveckla organisation och ledning."

"Organisationshälsan påminner om enskildas hälsa. Det finns oftast flera möjliga orsaker till ett och samma tillstånd. Genom att studera ett stort antal organisationer över tiden kunde vi identifiera de mest betydelsefulla organisations- och ledningsfaktorererna för att skapa en frisk och produktiv organisation." <

De kom fram till att friska arbetsplatser:
1. hade bättre stämning bland medarbetarna,
2. medarbetarna kände till arbetsplatsen mål,
3. medarbetarna var delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter för att uppnå målen
4. medarbetarna fick konkret och rak återkoppling från ledningen om vad de skulle göra och hur de utfört sina arbetsuppgifter.

Här rör det sig verkligen om grundläggande saker. Självklart är det trevligare att vara på en arbetsplats där stämningen är god, där man trivs och mår bra. Att känna till målen med arbetet och att vara delaktig i planering och genomförandet skapar förstås mening, delaktighet och gemenskap. Att få feedback på om man har gjort ett bra jobb eller inte ger trygghet. För att nu bara nämna några få saker kring detta. Det känns ju nästan löjligt basic. Fast på alltför många arbetsplatser fungerar det inte. Men med tanke på vad detta kostar företagen så borde det vara frågor som ligger i fokus!


Kanske kan nästa stycke vara en väckarklocka? Organisationens hälsa är av största betydelse för produktiviteten.

"Studien visar att det inte är ett motsatsförhållande mellan hälsa och produktivitet utan att det går hand i hand. Vår forskning visar faktiskt att dåligt flyt i organisationer skapar den stress som leder till ohälsa."

Med tämligen blygsamma insatser går det att förbättra hälsa och produktivitet. Varför är det då så få företag som verkligen satsar och gör de här insatserna?

De har också undersökt rehabiliteringsinsatser och funnit att:

"Genom att fokusera på snabb återgång till arbetet minskade sjukskrivningarna med nära 50% och av varje satsad sjukförsäkringskrona fick samhället tillbaka över 4 kronor. Räknar man in produktionsvinster är effekterna än större. Därtill mådde den försäkrade bättre."

Att snabb rehab är en vinna-vinna åtgärd är något jag och många med mig påpekat många gånger. Här står det svart på vitt.

Det finns många intressanta saker att ta upp i artikel och jag hinner inte mer. Läs artikeln!
/Kia

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: