Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

söndag 20 juli 2008

Hälsofrämjande faktorer kartläggs i ny undersökning

Vid det nystartade Hälsoresursprojektet vid Sahlgrenska akademin ska man undersöka vilka faktorer som gör att vissa personer börjar arbeta efter en tids sjukskrivning medan andra fastnar i långtidssjukskrivning.

"– Det finns idag en lucka i forskningen när det gäller systematiska undersökningar om vilka individuella och samhälleliga faktorer som gynnar arbetsåtergång. Sådan kunskap är central för att förstå vilka konsekvenser olika åtgärder får, säger professor Gunnel Hensing, projektansvarig.".
Läs mer om undersökningen HÄR

En välbehövlig undersökning menar jag. Om man får svart på vitt varför det går som det går vid en sjukskrivning kanske processen förbättras. Som det fungerar nu blir åtminstone gruppen stressjuka alltför ofta lämnade utan hjälp. Konsekvensen blir då ofta lång sjukskrivning utan förbättring och i många fall har det slutat med sjukersättning.

Några viktiga faktorer för tillfrisknande och arbetsåtergång tror jag är:
- individen får individuellt avpassad hjälp
- hjälpen sätt in så snart det går
- arbetsgivaren är positivt inställd och vill ha tillbaka den anställde i arbete
- olika aktörer samarbetar (ex fk, vården, arbetgivare, arbetsförmedling etc)
- takten på arbetsåtergången avpassas utifrån individen
- individen upplever att den får hjälp och stöd att plocka fram sina egna resurser.

Där jag tror att det sistnämnda faktiskt är det som är allra viktigast i längden. För det är lätt att bli förminskad och snöpt till en väldigt liten och ynklig figur som sjukskriven. Särskilt om man har en prestationsbaserad självkänsla och inte längre kan prestera... Mår man dåligt och befinner sig i en utsatt situation är det lätt att tolka allt andra gör och säger som negativt och klanka ner på sig själv.
En stödjande omgivning kan här vara en otroligt värdefull resurs för att hitta sig själv och sin styrka och till slut förstå sitt värde.

För vi är alla unika och värdefulla - kom ihåg det!

/Kia

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: