Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

fredag 4 juli 2008

Cancersjuk nekad sjukpenning?

De nya reglerna för sjukskrivning tillämpas strikt av Försäkringskassan.
"-Det står att vi ska vara väldigt strikta i vår tillämpning av lagen, säger Birgitta Målsäter, försäkringsdirektör på Försäkringskassan, till SVT:s Västnytt."

Inte ens cancersjuka kan vara säkra på att få vara sjukskrivna.
Rapport tar Anna Olssons fall som exempel. Hon har bröstcancer, har blivit opererad två gånger, samt fått olika behandlingar, främst cytostatika. Men det har bildats metastaser och Anna Olsson kommer inte att bli botad. Hon har jobbat vidare på deltid under de perioder hon orkat.

"De nya regler som trädde i kraft 1 juli innebär nämligen att man kan vara sjukskriven ett år med 80 procents ersättning, sen ytterligare ett och ett halvt år med 75 procent.Men den som har behov av sjukskrivning därefter, alltså efter två och ett halvt år, måste vara så sjuk att "det finns ett påtagligt hot mot den sjukes liv inom de närmaste månaderna". Anna Olsson riskerar därför att bli utförsäkrad
-Innan de här besluten togs sa det att "för dem med allvarliga sjukdomar ska vi självklart finna undantag". Så jag har hela tiden trott att jag skulle vara undantagen eftersom jag har en så pass svår sjukdom och det var också det min handläggare sa då."


Det borde vara självklart att sjuka människor får hjälp. Fast som ordförande för DUFiS och själv långtidssjukskriven för några år sedan vet jag att så inte är fallet. När man är svårt sjuk är det tillräckligt jobbigt att behöva kämpa mot sjukdomen. Man ska inte behöva slåss för sin rätt till vård och sjukersättning också.
Den kampen tar så mycket kraft. Hur de nya reglerna slår kommer vi att få se framöver. Att bli utförsäkrad befrämjar knappast hälsan.

Som jag skrivit många gånger förr tror jag att en effektiv strategi mot ohälsan är att arbeta mycket mer förebyggande och att sätta in bra rehabilitering så snart det går när folk blir sjuka. Det vill säga åtgärder som alltför få får uppleva idag.
/Kia

Läs även andra bloggares åsikter om

4 kommentarer:

Crl Mlln sa...

Hej Kia! Vilken fin blogg du skapat! Tack för inlägget om cancersjuke Anna Ohlsson! Jag har lyssnat både på modern: (igår 080703 i Ring P1 med Kjell Albin Abrahamsson som du kan lyssna på igen på denna länk!  http://www.sr.se/cgi-bin/p1/kanalarkiv.asp?ProgramId=1120&NrOfDaysInArchive=30 )

Sverige har blivit hjärtlösare och fått en kallare och ett krassare samhällsklimat, genom de nya snabb-lagstiftande "Skepparna"-Ohoj – under (m) befäl och i allt lydande man/kvinn-skap och med det hurtfriska ”Maudska” - här kommer vi som både vill och kan regera och är innanför och aldrig varit i ”utanförskapet” - för att lagstiftningsmässigt i racing fart köra över de försvarslösa och på något sätt "defekta" i de s.k."utanförskapet" (- de som inte är kvalificerade att ingå i deras elitistiska grannskap!) ja ALLA DE som "inte gör rätt för sig" och "som inte levererar" eller utför någon "motprestation" ...hm jag undrar hur Regeringen förstår själva idén med "FÖRSÄKRING" - man betalar premien via skattesedeln och sedan skall man få ta del av försäkringen när det oväntade inträffar att bli sjuk och därmed förlora delar eller hela sin arbetsförmåga.. men jag undrar varför så många av (s) inte ens var med och röstade när denna nya sjukförsäkringlag röstades igenom i Riksdagen? Är inte riksdagsmännens minsta insats att i alla fall kunna vara PÅ PLATS och rösta??

undrar Shamuel

Kia Mundebo sa...

Hej och tack Shamuel!
Nja, jag vet inte om det blivit så mycket sämre när de gäller de sjukas situation i samhället.
Under förra regeringen blev folk visserligen oftast sjukskrivna men sedan hände det inte något mer. Ingen hjälp, ingen rehab. Efter några år omvandlades ofta sjukpenningen till tillfällig sjukersättning. Efter ytterligare några år utan hjälp till permanent sjukersättning.
Att sopa de sjuka under mattan och lämna dem åt sitt öde är inte heller humant.
Vad som behövs är snabb hjälp och sjukpenning under den tiden man tillfrisknar. Eller om det är en dödlig sjukdom tills man dör.

Jag håller helt med dig om att det minsta man kan begära av riksdagsledamöterna är att de är på plats och röstar i viktiga frågor!
/Kia

Magnus sa...

Hej Kia!

Jag kan inte låt bli att skriva ett litet tillägg när jag läste att du inte är säker på att de sjukas situation i samhället försämrats i och med de ny reglerna i socialförsäkringssystemet. Tyvärr verkar det vara många som inte är säkra och det värsta är att det väldigt ofta beror på att man diskuterar dåtid trots att det faktiskt är nu vi lever. På ett ungefär som du gjort i ditt svar till Shamuel: "Under förra regeringen...".

Du vet inte om det blivit sämre säger du. Det förvånar efter som du själv skriver att det som behövs är snabb hjälp och sjukpenning under tillfrisknandet. Just de två områden där försämringarna är som värst.

Att du liknar den gamla sjukersättningen vid att sopa någon under mattan kan jag inte begripa. Det var en ersättning för de människor som var så pass sjuka eller skadade att deras arbetsförmåga bedömdes vara nedsatt under en längre tid. Att se till att människor får pengar till sin försörjning är knappast att lämna någon till sitt öde. De som behöve sjukvård fick narurligtvis hjälp. Det man skulle kunnat kritisera är att gränserna för hur mycket man kunde arbeta vid 1/4, 1/2, 3/4 arbetsoförmåga var lite väl stelbenta .

Möjligtvis skulle man kunnat kritisera ersättningsnivå på 64%, men det var inte nåt större bekymmer då de allra flesta dessutom omfattas av olika avtalsgruppsjukförsäkringar eller individuella privata försäkringar som täckte upp pengabortfallet till 80%.

Med rehablitering menade man förr att vidta årgärder i syfte att påskynda den sjukes tillfrisknande. Idag kan man inte tala om rehablitering överhuvudtaget då det inte är individens hälsa som står i fokus, fokus ligger i stort sett enbart på människors skyldighet att försörja sig själva.

Efter bara några få månader ska försäkringskassan pröva den sjukes arbetsoförmåga mot samtliga på arbetsmarknaden normalt förekommande jobb. Det kunde ske i gamla systemet också, men då skulle handläggarna även ta hänsyn till den sjukes individuella förutsättningar att också få jobb. Nu får inga individuella hänsyn tas, prövningen gäller enbart den sjukes möjlighet att klara ett jobb.

Upptäckte precis att jag skrivit en hel del vilket inte var meningen från början men så är det också en väldigt viktig fråga du tagit upp. Riksdagen kommer antagligen tvingas fatta beslut om ändringar i socialförsäkringslagen en hel del den närmsta tiden allt eftersom fler och fler människor drabbas och folk runt omkring får upp ögonen. Jag hoppas att det sker snart.

Mvh / Magnus

Kia Mundebo sa...

Hej Magnus!
Jag har tyvärr formulerat mig otydligt ser jag nu.
Jag har inget emot sjukersättningen till dem som förlorat arbetsförmåga helt eller delvis. Vad jag är helt emot är att så många faktiskt inte får den vård de behöver för att bli friska eller friskare. Att många gått sjukskrivna länge utan åtgärd för att därefter bli överförda till sjukersättning. Ofta mot sin vilja. Många har försökt få hjälp men gång på gång blivit nekade. Av enbart sjukskrivning blir man inte friskare. Men ofta passiviserad, kränkt och ännu sjukare.
Att inte hjälpa sjuka med vård och rehabilitering för att sedan efter några år föra över dem från sjukpenning till sjukersättning kallar jag att sopa de sjuka under mattan.
Jag skriver med utgångpunkt från stressjuka och hur det varit för många i den gruppen. Här har det ofta fungerat väldigt illa.Hur pass bra vård och rehabilitering fungerar för andra grupper vet jag inte.

Nu ska ju företagshälsovården förbättras och flera landsting har fått vårdprogram för stressjuka.
Förhoppningsvis kommer det då fungera bättre och de sjuka få en snabbare insats vilket jag tror kommer att förkorta sjuktiden.

Men vi har ännu inte sett hur den här förändringen kommer att slå. Att få arbetförmågan prövad mot hela arbetsmarknaden tex. Hur många som kommer att tvingas söka socialhjälp när de blir utförsäkrade osv. Tyvärr tror jag väldigt många sjuka kommer att fara illa i det nya systemet. Men det gjorde de i det gamla också.
Jag hoppas ändå innerligt att vi är på väg mot ett bättre system - fast det är långt kvar.
/Kia