Om livet, friskvård, personlig utveckling, stress och stresshantering, aktuella händelser, DUFiS- info, var jag finner lust och inspiration och vad som för övrigt faller mig in. Tipsa gärna om nyheter som passar här. Mejla kia@creovis.se .

fredag 17 oktober 2008

Viktigt från Resurs om tid, tillit, tillfrisknande

Resursbloggen skriver om något som är oerhört viktigt nämligen patient-läkarförhållande. Särskilt viktigt är det förstås när det gäller psykiska problem. Det är enklare att komma till akuten och visa upp ett brutet ben än att komma med bruten själ till psykakuten.
Jag tror motståndet mot det sistnämnda är oerhört stort för väldigt många. Det finns fortfarande för mycket skam i att vara psykiskt sjuk och att åka in till psykakuten är ett sjumilasteg för många.

Så här skriver Jenny på Resursbloggen om sin erfarenhet som läkare:

"Min egen erfarenhet är att min förmåga att verka lugn och ostressad vid samtalet är A och O för att patienten ska våga lämna den information som krävs för en fullgod bedömning, få patienter nämner självmordstankar och psykotiska symtom de första minuterna. Mina egna längsta bedömningar har tagit både 2 och 3 timmar, och i några fall har helt avgörande information framkommit efter en timmes samtal, information som lett till radikalt förändrad handläggning och därmed kunnat avstyra en akut självmordsrisk."

Ja, vem vill vända ut och in på sitt hjärta för en främling? Självklart krävs tid och tillit för att våga vara ärlig och tala om hur det ser ut. Risken att bli avvisad i sitt livs svagaste ögonblick kan kännas så hotande att det är svårt att ens be om hjälp. Att gång på gång ta sats - men inte våga. Det tar tid. Men om det får ta tid kan tilliten byggas upp och man kan få hjälp att tillfriskna.

Jag tycker man borde ta mötet mellan vårdgivare och vårdtagare på större allvar inom hela vårdsektorn. Mötet kan betyda så mycket för ett tillfrisknande...eller för att bli ännu sjukare med fortsatt snurrande i vårdapparaten som följd.
Men särskilt inom psykiatrin borde det läggas mycket krut på att få ett bra möte där tid och tillit är viktiga komponenter för att få till ett tillfrisknande eller en förbättring för vårdtagaren.
/Kia

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: